Din väg till solceller

1. Skicka in intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig för att boka in ett kostnadsfritt hembesök.

Hela fastighetens energiflöde är intressant för oss och för att kunna ge en optimal offert behöver vi se fastigheten.

2. Hembesök

Hembesöket är alltid kostnadsfritt.*
  • Elcentralen dokumenteras för att se vad som behöver göras för att ansluta växelriktaren.
  • Taket mäts upp med drönare för att se hur många solpaneler som får plats.
  • Takets hållfasthet kontrolleras och läktdimensioner, råspontens tjocklek m.m mäts om möjligt.
  • Vi går igenom er elförbrukning och värmesystem för att hitta en optimal lösning för er fastighet.
  • Olika alternativ för solceller och växelriktare diskuteras.

Vi installerar solceller på de flesta taktyper. Om taket inte är lämpligt kan vi även installera solceller integrerade i carport/pergola eller på markställning.

På mitt konto ser du bokat datum och tid för hembesöket.

* Om vi har bokat tid för hembesök och ni inte är hemma så debiterar vi 500 kr för resa och tid.

3. Offert och avtal

Vi skickar dig en eller ett par offerter för olika alternativ. Vi går igenom dem tillsammans.

På mitt konto kan du hämta din offert med avtal och signera det med BankID.

4. Föranmälan

Vi skickar in föranmälan om installation av produktionssystem till elnätsägaren inom 2 arbetsdagar efter att avtalet är signerat. När nätägaren har godkänt föranmälan planerar vi in leveransdatum för materialet och bokar in ett startdatum för installationen.

Om nätägaren meddelar att elnätet skulle kräva förstärkning kontaktar vi dig för att diskutera hur vi går vidare.

5. Installation

När allt material levererats kommer ett arbetslag ut och monterar ställning, solceller, växelriktare m.m enligt avtalet.

Vi driftsprovar din anläggning och visar hur du använder den. Du får en pärm innehållandes dokumentation och garantier. Du kan alltid läsa mer om din anläggning på mitt konto där din dokumentation finns sparad digitalt.

Vi stänger av din anläggning när vi åker och du får vänta med att starta den tills du fått ett godkännande från nätägaren. Slutfakturan skickas nu ut till dig.

6. Produktion

När nätägaren har godkänt din anläggning kan du starta den. Nu börjar din anläggning producera el och du kan följa produktionen på mitt konto.

Vanliga frågor och svar om solceller

I de flesta fall behöver du inte bygglov om montaget följer takets eller fasadens form. Det finns undantag för vissa områden, t.ex. om du bor i ett område med detaljplan som kräver bygglov för solceller eller om du bor i ett område med kulturhistoriskt värde.

Läs mer på Boverkets hemsida.

Det beror bland annat på hur taket är vinklat och orienterat samt om det finns några skuggor. I Sverige producerar en solcellsanläggning ungefär 1000 kWh per installerad kWp och år. En normalstor villa har en årsförbrukning på ca 10 000 - 20 000 kWh så för de flesta passar 24 - 48 paneler bra.

Nej, det behövs inte. Regn och snö rengör solcellerna. Om det är mycket dammigt kan du spola av dem med vatten på morgonen när solcellerna är kalla. De riskerar att spricka om du spolar av dem när de är varma.

Vi rekommenderar inte att man försöker ta bort snö och is från solpanelerna. Det är lätt att skada dem eller sig själv. Garantin täcker inte skador som uppstår vid rengöring.

Solceller har en garanterad effektivitet på minst 80% efter 25 år. De flesta solceller håller betydligt längre än så.

Du får skattereduktion för 20% av arbetskostnad och material på installation av solpaneler och växelriktare. Beloppet dras av direkt på fakturan.

Du kan sälja el för 40 000 kr per år utan att behöva betala skatt på intäkterna. Om du säljer mer än så behöver du betala kapitalskatt på intäkterna.

Solcellerna producerar generellt mer el mitt på dagen än du själv använder. Mellanskillnaden säljs till elnätet. Din fastighet tar alltid vad den behöver först innan överskottet säljs.

Om du har en batteribackup kan du lagra överskottet från solcellerna och använda det på natten.

Det finns tre huvudsakliga typer av solpaneler: monokristallina, polykristallina och tunnfilm.

Monokristallina solpaneler har högre verkningsgrad och dominerar marknaden. De går att få helsvarta och har ett jämnare mönster på ytan. De finns som helceller, halvceller och shinglade. Halvceller och shinglade kan erbjuda fördelar om man har skuggor - särskilt i kombination med optimerare.

Polykristallina solpaneler är blå och säljs i princip inte längre.

Tunnfilmsolpaneler har fördelen att de är lätta och kan placeras på tak som inte klarar av så hög belastning eller har böjd form. De har dock lägre verkningsgrad, kortare livslängd och är dyrare.

Vi använder monokristallina solpaneler i våra installationer. De flesta kunder väljer helsvarta paneler.